@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL004
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  [1874 - 1914]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφικές πράξεις. Πρακτικά Συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000001
Φάκελος #001  [1882 - 1885]
Συμβολαιογραφικές πράξεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000002
Φάκελος #002  [1882 - 1885]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000003
Φάκελος #003  [1874 - 1889]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000004
Φάκελος #004  [1879 - 1881]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας και μικτού Εκκλ. Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000005
Φάκελος #005  [1888 - 1889]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000006
Φάκελος #006  [1890 - 1892]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιερατικού Συμβουλίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000007
Φάκελος #007  [1890 - 1896]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιερατικού Συμβουλίου - Πνευματικού Δικαστηρίου και Συμβουλίου της Δημογεροντίας - Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000008
Φάκελος #008  [1892 - 1896]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ιερατικού Συμβουλίου - Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000009
Φάκελος #009  [1894 - 1899]
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000010
Φάκελος #010  [1896 - 1900]
Πρακτικά Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000011
Φάκελος #011  [1899 - 1906]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας και μικτού Εκκλ. Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000012
Φάκελος #012  [1911]
Αποφάσεις Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000013
Φάκελος #013  [1913 - 1914]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.01.F000014
Φάκελος #014  [1914]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.02.F000001
Φάκελος #001  [1910 - 1912]
Πρακτικά του Συμβουλίου της Δημογεροντίας Θεσσαλονίκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.02.F000002
Φάκελος #002  [1880 - 1889]
Αποφάσεις της Δημογεροντίας και του Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.02.F000003
Φάκελος #003  [1885 - 1888]
Πρακτικά Συνεδριάσεων του Πνευματικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.02.F000004
Φάκελος #004  [1908 - 1914]
Αποφάσεις του Εκκλησιαστικού και του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL004.02.F000005
Φάκελος #005  [1904 - 1910]
Πρακτικά Συνεδριάσεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα