@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL003
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  [1856 - 1944]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφικές πράξεις. "Κατάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές προσωπ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000001
Φάκελος #001  [1884 - 1908]
Συμβολαιογραφικές πράξεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000002
Φάκελος #002  [1892 - 1907]
"Κατάλογος παθόντων υπό του βουλγαρικού κομιτάτου. Ερωτηματολόγιο σχετικά με απογραφές προσωπικού κλπ".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000003
Φάκελος #003 - ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ  [1912 - 1914]
Πρωτόκολλο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000009
Φάκελος #009  [1914 - 1926]
Αντίγραφα εξερχομένων Αρχιδιακονίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000010
Φάκελος #010  [1882 - 1883]
Πρακτικά δικών Πρωτοσυγγελίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000011
Φάκελος #011  [1920 - 1925]
Πρωτόκολλο εισερχομένων της Δημογεροντίας και του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000012
Φάκελος #012  [1889 - 1892]
Πρακτικά Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000013
Φάκελος #013  [1893 - 1902]
"Πρακτικά συνεδριάσεων της Δημογεροντίας και του εκκλησιαστικού Δικαστηρίου".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000014
Φάκελος #014  [1902 - 1904]
Πρακτικά συνεδριάσεων της Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000015
Φάκελος #015  [1905 - 1910]
Πρακτικά συνεδριάσεων της Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000016
Φάκελος #016  [1910 - 1918]
Πρακτικά συνεδριάσεων της Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000017
Φάκελος #017  [1918 - 1920]
Πρακτικά συνεδριάσεων της Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000018
Φάκελος #018  [1910 - 1911]
Πρόχειρα πρακτικά Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000019
Φάκελος #019  [1920 - 1922]
Πρόχειρα πρακτικά Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000020
Φάκελος #020  [1921 - 1925]
Πρόχειρα πρακτικά Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000021
Φάκελος #021  [1904 - 1927]
Πρωτόκολλο Δημογεροντίας και Πνευματικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000022
Φάκελος #022  [1906 - 1910]
Αντίγραφα εξερχομένων εγγράφων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000023
Φάκελος #023  [1889 - 1907]
Πρακτικά Μικτού εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000024
Φάκελος #024  [1911 - 1922]
Αποφάσεις Μικτού εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και κατάστιχα Δημογεροντίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL003.01.F000025
Φάκελος #025  [1906 - 1914]
Ταμείο Μετρητών Δημογεροντίας.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα