@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL002
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ  [1862 - 1927]
Περιεχόμενα: Κατάστιχο λογαριασμών της εταιρείας εισπρακτόρων χρεών προς την επισκοπή Μετρών. Πρακτικά γενικής συνέλευσης και Δημογερ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000001
Φάκελος #001  [1884 - 1888]
Κατάστιχο λογαριασμών της εταιρείας εισπρακτόρων χρεών προς την επισκοπή Μετρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000002
Φάκελος #002  [1908 - 1927]
Πρακτικά γενικής συνέλευσης και Δημογεροντίας της κοινότητας Μετρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000003
Φάκελος #003  [1862 - 1899]
Κατάστιχο λογαριασμών της επιτροπής της εκκλησίας και του σχολείου της κοινότητας Μετρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000004
Φάκελος #004  [1868 - 1920]
Κώδικας πρακτικών συνεδριών, αποφάσεων, διαζυγίων, διαθηκών, αγοραπωλησιών κλπ. της Ι.Μ. Μετρών και Αθύρων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000005
Φάκελος #005  [1915 - 1921]
Διοικητικά πρακτικά του Μικτού επαρχιακού συμβουλίου και της γενικής επαρχιακής συνέλευσης Μετρών και Αθύρων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000006
Φάκελος #006  [1892 - 1910]
Πρακτικά συνεδριάσεων επισκοπικού Δικαστηρίου και μικτού εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000007
Φάκελος #007  [1890 - 1905]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας της ορθ. Κοινότητας Μετρών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000008
Φάκελος #008  [1915]
Διπλότυπο πληρωμών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000009
Φάκελος #009  [1875 - 1881]
Κανονισμός των εν Μέτραις σχολείων, πρακτικά συνεδριάσεων του επισκοπικού συμβουλίου και της εφοροεπιτροπής. Εγγραφές εσόδων-εξόδων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000010
Φάκελος #010  [1898 - 1919]
Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000011
Φάκελος #011  [1887 - 1892]
Κατάστιχο λογαριασμών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL002.01.F000014
Φάκελος #014  [1880 - 1915]
Λογαριασμοί, επιστολές κλπ.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα