@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL001
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ  [1876 - 1915]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο. Πρακτικά συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Επαρχιακή αλληλογραφία Μητροπόλεως. Απογραφικά Μ.Π....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000001
Φάκελος #001  [1889 - 1893]
Πρωτόκολλο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000004
Φάκελος #004  [1914]
Πρωτόκολλο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000005
Φάκελος #005  [1895 - 1900]
Πρακτικά συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000006
Φάκελος #006  [1900 - 1901]
Πρακτικά συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000007
Φάκελος #007  [1905 - 1912]
Πρακτικά συνεδριάσεων Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000008
Φάκελος #008  [1895 - 1897]
Επαρχιακή αλληλογραφία Μητροπόλεως.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000009
Φάκελος #009  [1909]
Απογραφικά Μ.Π. Περί εκκλησιών, σχολείων, μονών, νεκροταφείων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000010
Φάκελος #010  [1913 - 1914]
Βιβλίο ταμείου νεκροταφείου Ηράκλειας της Ι.Μ. Πελαγωνείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000012
Φάκελος #012  [1896 - 1899]
Πρακτικά συνεδριάσεων διαφόρων επιτροπών της ελληνικής ορθοδόξης κοινότητας Μοναστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000013
Φάκελος #013  [1899 - 1900]
Πρακτικά συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης πολιτών Μοναστηρίου και της αντιπροσωπείας τους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000014
Φάκελος #014  [1901 - 1915]
Πρακτικά συνεδριάσεων διαφόρων επιτροπών της ελληνικής ορθοδόξης κοινότητας Μοναστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000015
Φάκελος #015  [1912]
Κατάλογος αρρένων της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Ρέσνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000016
Φάκελος #016  [1876 - 1882]
Γενικός έλεγχος του Γυμνασίου Μοναστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000025
Φάκελος #025  [1900 - 1907]
Πρακτικά συνεδριάσεων της εφορίας σχολών κοινότητας Μοναστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000026
Φάκελος #026  [1910 - 1912]
Πρακτικά συνεδριάσεων της εφορίας σχολών και αντιπροσώπων ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μοναστηρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL001.01.F000027
Φάκελος #027  [1903 - 1911]
Έλεγχοι, γενικοί έλεγχοι, γενικά αποτελέσματα, στατιστικοί πίνακες της Μουσικείου Αστικής Σχολής Μοναστηρίου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα