@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_ADM054
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (Α.Σ.Δ.Κ.)  [1923 - 1963]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000001
Φάκελος #001  [1939 - 1941]
Περιεχόμενα: Διοικητικό: Περί μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων στα κατεχόμενα αλβανικά εδάφη (Α/5). Διοικητικό: Περί οφειλών προς την Α...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000002
Φάκελος #002  [1940 - 1941]
Περιεχόμενα: Δ/νση προσόδων. (Αφορά τον Χρ. Παπαδόπουλο, οικονομικό έφορο) (Β/1).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000003
Φάκελος #003  [1941]
Περιεχόμενα: Γεν.Δ/νση Δημ.Λογιστικού. Περί στρατιωτικών πρατηρίων (καντίνες)(Γ/5). Γ.Δ.Δ.Λ. Ταμείον Κορυτσάς. (Γ/1) Γ..Δ.Δ.Λ. - Ταμε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000004
Φάκελος #004  [1940 - 1941]
Περιεχόμενα: Δ/νση Τελωνείων - Περί τελωνείου Κορυτσάς (Δ/3). Δ/νση Τελωνείων - Περί τελωνείου Αγίων Σαράντα (Δ/1). Δ/νση Τελωνείων. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000005
Φάκελος #005  [1927 - 1941]
Περιεχόμενα: Δ/νση Μονοπωλίων και Φόρων Κατανάλωσης. Περί καπνού (Ε/2) Ιταλική σχετική νομοθεσία μεταφρασμένη στα ελληνικά. Σύγκριση ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000006
Φάκελος #006  [1940 - 1941]
Περιεχόμενα: Δ/νση Δημοσίων Κτημάτων - Αλληλογραφία κτηματικών κ.λ.π. ζητημάτων (ΣΤ/1) - Διαταγές παραλαβής δημοσίων ιταλικών και αλβ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000007
Φάκελος #007  [1940 - 1941]
Περιεχόμενα: Γενικόν Χημείον του Κράτους -Εργοστάσιον ζύθου "Μπύρα Κόρτσα" (Ζ/3).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000008
Φάκελος #008  [1940 - 1941]
Περιεχόμενα: Αλβανικαί Υπηρεσίαι - Σχετικά με πληρωμή μισθών αλβανών υπαλλήλων και συνταξιούχων (Η/3) -Παρακολούθηση αλβανικού οικονο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000009
Φάκελος #009  [1923 - 1963]
Περιεχόμενα: Ατομικός φάκελλος του Δημητρίου Σημαιοπούλου Οικονομικού Επιθεωρητού Εφοριών Καπνού Μακεδονίας Θράκης (περιέχοντος έγγρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM054.01.F000010
Φάκελος #010
Περιεχόμενα: Φάκελλοι - κενοί - του αρχείου ΑΣΔΚ έτσι όπως παραδόθηκαν στο ΙΑΜ.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα