@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_ADM003
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  [1941 - 1945]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000001
Φάκελος #001  [1942 - 1944]
Περιεχόμενα: Εσωτερικοί κανονισμοί και έγγραφα της ΑΥΕΜ. Έγγραφα του Δ.Κ.Ε.Σ. Εσωτερικοί κανονισμοί και έγγραφα της ΑΥΕΜ. Έγγραφα του...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000002
Φάκελος #002  [1943 - 1944]
Περιεχόμενα: Έγγραφα της Α.Υ.Ε.Μ. προς την αλευροβιομηχανία "Μπαλτά Α.Ε.". Κοστολογικές καταστάσεις της βιομηχανίας. Κατάσταση της Δ....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000003
Φάκελος #003  [1943 - 1945]
Περιεχόμενα: Εσωτερικές διαταγές της Α.Υ.Ε.Μ. Έγγραφά της προς τα επαρχιακά επισιτιστικά Γραφεία. Έγγραφα σχετικά με μεταθέσεις προσω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000004
Φάκελος #004  [1942 - 1943]
Περιεχόμενα: Έγγραφα της Α.Υ.Ε.Μ. Εκθέσεις ελεγκτών για τη λειτουργία διαφόρων τμημάτων Α.Υ.Ε.Μ. Υ. Γενικές διαταγές, εσωτερικά έγγρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000005
Φάκελος #005  [1942]
Περιεχόμενα: Διαταγές του διοικητικού τμήματος για θέματα προσωπικού. Ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων τροφίμων, μελών της Κεντρική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000006
Φάκελος #006  [1941 - 1943]
Περιεχόμενα: Κατάλογος αρωματικών σαπώνων. Κατάσταση μελών φαρμακ. συλλόγων Θεσ/νίκης με την αναλογούσα σε συτούς ποσότητα ελαιολάδου...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000007
Φάκελος #007  [1941 - 1942]
Περιεχόμενα: Ονομαστική κατάσταση διορισθέντων υπαλλήλων της ΑΥΕΜ. Οικονομικό μητρώο διορισμένων υπαλλήλων της ΑΥΕΜ. Εγκύκλιοι, γενικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000008
Φάκελος #008  [1941]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις για διορισμό στην Διεύθυνση Επισιτισμού Θεσ/νίκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000009
Φάκελος #009  [1942 - 1943]
Περιεχόμενα: Διαταγές τυς Γ.Δ.Μ. σχετικά με υπαλληλικά θέματα. Σύσταση επιτροπής για ζητήματα αρτοδότησης. Γενικές διαταγές και αποφά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000010
Φάκελος #010  [1942 - 1943]
Περιεχόμενα: Εσωτερικοί κανονισμοί και διαταγές της ΑΥΕΜ σχετικά με θέματα προσωπικού και λειτουργίας τμημάτων της.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000011
Φάκελος #011  [1942 - 1943]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις, διαταγές και υπηρεσιακά σημειώματα της ΑΥΕΜ. Βιβλίο μητρώου ημερομίσθιων υπαλλήλων της ΑΥΕΜ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000012
Φάκελος #012  [1942 - 1944]
Περιεχόμενα: Διαταγή και αποφάσεις για υπαλληλικά θέματα. Έγγραφα σχετικά με υπηρεσιακά θέματα. Ημερήσια δελτία παρουσίας προσωπικού ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000013
Φάκελος #013  [1943]
Περιεχόμενα: Δελτία παρουσίας του προσωπικού της ΑΥΕΜ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000014
Φάκελος #014  [1943]
Περιεχόμενα: Καταστάσεις και δελτία παρουσίας του προσωπικού της ΑΥΕΜ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000015
Φάκελος #015  [1943]
Περιεχόμενα: Γενικές διαταγές και αποφάσεις της υπηρεσίας για εσωτερικά ζητήματα της ΑΥΕΜ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000016
Φάκελος #016  [1943]
Περιεχόμενα: Ονομαστικές καταστάσεις προσωπικού διαφόρων υπηρεσιών Θεσ/νίκης δικαιούμενων τρόφιμα το 1943. Ονομαστικές καταστάσεις δι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000017
Φάκελος #017  [1943 - 1944]
Περιεχόμενα: Υπαλληλικά θέματα (άδειες, αποδοχές, μεταθέσεις). Αποφάσεις για υπαλληλικά θέματα. Πίνακες τμημάτων, υπηρεσιών και γραφε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000018
Φάκελος #018  [1943 - 1945]
Περιεχόμενα: Γενικές διαταγές και αποφάσεις για υπαλληλικά θέματα. -Καταστάσεις προσωπικού -Αιτήσεις διορισμού -Λειτουργία λογιστ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000019
Φάκελος #019  [1943 - 1944]
Περιεχόμενα: Έγγραφα σχετικά με υπηρεσιακή συμπεριφορά υπαλλήλου της ΑΥΕΜ και ανάλογες αποφάσεις της υπηρεσίας προσωπικού. Πρωτόκολλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_ADM003.01.F000020
Φάκελος #020  [1942 - 1944]
Περιεχόμενα: Ονομαστικές καταστάσεις αποσπασμένων υπαλλήλων. Υπαλληλικά θέματα. Αποφάσεις της ΑΥΕΜ για περιορισμό των θέσεων επαρχιακ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα