@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_MGR000
ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1886 - 1933]
Περιεχόμενα: Βιβλίο αλληλογραφίας. Τόμος 1ος. Μετάφραση Τουρκικών συμβολαίων Δήμου Αμνάτου, Επαρχίας Ρεθύμνου. Βιβλίο μεταφρασθέντων ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000001
Φάκελος #001  [1899 - 1911]
Βιβλίο αλληλογραφίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000003
Φάκελος #003  [1905]
Τόμος 1ος. Μετάφραση Τουρκικών συμβολαίων Δήμου Αμνάτου, Επαρχίας Ρεθύμνου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000004
Φάκελος #004  [1933]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Αργυρούπολης της Επαρχίας Ρεθύμνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000005
Φάκελος #005  [1900]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων εκ των βιβλίων μετεγγραφής του Δήμου Ατσιπόπουλου Επαρχίας Ρεθύμνης. Τόμος 2.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000006
Φάκελος #006  [1905]
Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων του Ρεθύμνου. Τόμος 3.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000007
Φάκελος #007  [1905]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων εκ των βιβλίων μεταγραφών της Επαρχίας Ρεθύμνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000008
Φάκελος #008  [1886 - 1889]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του δήμου Πηγής της επαρχίας Ρεθύμνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000009
Φάκελος #009  [1888 - 1891]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων της Επαρχίας Ρεθύμνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000010
Φάκελος #010  [1911]
Τόμος 5ος. Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Πηγής Ρεθύμνου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000011
Φάκελος #011  [1904]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Ρουστίκων της Επαρχίας Ρεθύμνου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000012
Φάκελος #012  [1905]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Ρουστίκων Επαρχίας Ρεθύμνης. Τόμος 2.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000013
Φάκελος #013  [1905]
Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων του Δήμου Χρωμοναμοστηρίου Ρεθύμνου. Τόμος 1.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000014
Φάκελος #014  [1905]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000015
Φάκελος #015  [1888 - 1890]
Βιβλίο μεταφρασθέντων συμβολαίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000016
Φάκελος #016  [1890 - 1892]
Βιβλίο μεταφρασθέντων συμβολαίων της επαρχίας Ρεθύμνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000017
Φάκελος #017  [1911]
Τόμος 7ος. Μετάφραση τουρκικών συμβολαίων Επαρχίας Ρεθύμνου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000018
Φάκελος #018  [1900]
Βιβλίο μεταφράσεων μεταφραστικού γραφείου Ρεθύμνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000019
Φάκελος #019  [1900]
Βιβλίο μεταφρασθέντων τουρκικών συμβολαίων Επαρχίας Ρεθύμνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000020
Φάκελος #020  [1906]
Βιβλίο μεταφράσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_MGR000.02.F000021
Φάκελος #021  [1910]
Βιβλίο μεταφράσεων. Αριθμού 3324 - 3613.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα