@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-EUB
Αρχεία Ν. Ευβοίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-EUB_NOT001.09
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  [1835 - 1851]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000001
Φάκελος #001  [1835]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Σημείωση προικοδοσίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000002
Φάκελος #002  [1835]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000003
Φάκελος #003  [1835 - 1836]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000004
Φάκελος #004  [1836]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000005
Φάκελος #005  [1836 - 1846]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000006
Φάκελος #006  [1836 - 1838]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαθήκη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000007
Φάκελος #007  [1836]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000008
Φάκελος #008  [1835 - 1837]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000009
Φάκελος #009  [1837]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000010
Φάκελος #010  [1837]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000011
Φάκελος #011  [1837 - 1839]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πίνακας κατατάξεως.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000012
Φάκελος #012  [1836 - 1837]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000013
Φάκελος #013  [1837]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000014
Φάκελος #014  [1837 - 1838]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000015
Φάκελος #015  [1837 - 1838]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000016
Φάκελος #016  [1838]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000017
Φάκελος #017  [1838]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000018
Φάκελος #018  [1838]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000019
Φάκελος #019  [1838 - 1839]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-EUB_NOT001.09.01.F000020
Φάκελος #020  [1838 - 1839]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα