@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_KPI000
ΑΡΧΕΙΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  [1889 - 1909]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000001
Φάκελος #001  [1889 - 1899]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000002
Φάκελος #002
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000003
Φάκελος #003  [1899]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000004
Φάκελος #004  [1899]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000005
Φάκελος #005  [1899]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμόνος. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000006
Φάκελος #006  [1899 - 1909]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας Αλληλογραφία Κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000007
Φάκελος #007  [1900]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας Πρακτικά συνεδ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000008
Φάκελος #008  [1900 - 1909]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000009
Φάκελος #009  [1900 - 1908]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000010
Φάκελος #010  [1899 - 1900]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμόνος. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία Κρητικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000011
Φάκελος #011  [1900]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμόνος. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία Κρητικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000012
Φάκελος #012
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000013
Φάκελος #013  [1900 - 1908]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000014
Φάκελος #014  [1902 - 1909]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000015
Φάκελος #015  [1902 - 1903]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000016
Φάκελος #016
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000017
Φάκελος #017  [1900 - 1908]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Κρητικής Πολιτείας. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Ηγεμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPI000.16.F000018
Φάκελος #018
Περιεχόμενα:
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα