@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_KPE000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  [1902 - 1914]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000018
Φάκελος #018
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000019
Φάκελος #019  [1908]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής..
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000020
Φάκελος #020
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000021
Φάκελος #021  [1909]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000022
Φάκελος #022  [1910 - 1912]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000023
Φάκελος #023
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000024
Φάκελος #024  [1909 - 1914]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000025
Φάκελος #025  [1911]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000026
Φάκελος #026  [1902 - 1912]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αλληλογραφία της Εκτελεστικής Επιτροπής Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_KPE000.17.F000027
Φάκελος #027  [1912]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Εποτροπής.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα