@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_EREVNA
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1901 - 1924]
Περιεχόμενα: Νέα Έρευνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001901
Φάκελος #1901  [1901 - 1904]
Περιεχόμενα: Νέα Έρευνα, αριθμός φύλλου 2. Νέα Έρευνα, αριθμός φύλλου 63. Νέα Έρευνα, αριθμός φύλλου 4. Νέα Έρευνα, αριθμός φύλλου 5....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001902
Φάκελος #1902  [1902]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 66. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 67. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 68. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001903
Φάκελος #1903  [1903]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 134. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 133. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 136. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001904
Φάκελος #1904  [1904]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 185. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 186. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 187. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001905
Φάκελος #1905  [1905]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 237. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 238. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 239. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001906
Φάκελος #1906  [1906]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 287. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 288. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 289. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001907
Φάκελος #1907  [1907]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 368. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 359. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 360. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001908
Φάκελος #1908  [1908]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 420. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 421. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 422. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001909
Φάκελος #1909  [1909 - 1910]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 519. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 520. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 521. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001910
Φάκελος #1910  [1910]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 621. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 622. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 623. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001911
Φάκελος #1911  [1911]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 720. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 721. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 722. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001912
Φάκελος #1912  [1912]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 817. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 818. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 819. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001913
Φάκελος #1913  [1913]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 909. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 910. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 911. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001914
Φάκελος #1914  [1914 - 1919]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 1199. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 1200. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 1201. Νέα έρευνα, αριθμός φ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001916
Φάκελος #1916  [1916 - 1918]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 1809. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 1810. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 1811. Νέα έρευνα, αριθμός φ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001919
Φάκελος #1919  [1919]
Περιεχόμενα: Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 2023. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 2024. Νέα έρευνα, αριθμός φύλλου 2025. Νέα έρευνα, αριθμός φ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001920
Φάκελος #1920  [1920]
Νέα Έρευνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001921
Φάκελος #1921  [1921]
Νέα Έρευνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001922
Φάκελος #1922  [1922]
Νέα Έρευνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_EREVNA.00.F001923
Φάκελος #1923  [1923]
Νέα Έρευνα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα