@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_ELVIMA
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1905 - 1914]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001905
Φάκελος #1905  [1905]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 1. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 2. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 3. Ελεύθερον βήμα, αρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001906
Φάκελος #1906  [1906]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 47. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 48. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 49. Ελεύθερον βήμα,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001907
Φάκελος #1907  [1907]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 97. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 98. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 99. Ελεύθερον βήμα,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001908
Φάκελος #1908  [1908]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 149. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 150. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 151. Ελεύθερον βή...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001909
Φάκελος #1909  [1909]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 206. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 208. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 204. Ελεύθερον βή...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001910
Φάκελος #1910  [1910]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 255. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 256. Ελεύθερον βήμα, α...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001911
Φάκελος #1911  [1911]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 306. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 307. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 308. Ελεύθερον βή...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001912
Φάκελος #1912  [1912]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 353. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 354. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 355. Ελεύθερον βή...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001913
Φάκελος #1913  [1913]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 403. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 405. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 406. Ελεύθερον βή...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ELVIMA.00.F001914
Φάκελος #1914  [1914]
Περιεχόμενα: Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 453. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 454. Ελεύθερον βήμα, αριθμός φύλλου 455. Ελεύθερον βή...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα