@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_AL0000
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1900 - 1901]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AL0000.00.F001900
Φάκελος #1900  [1900]
Περιεχόμενα: Αλήθεια, αριθμός φύλλου 1. Αλήθεια, αριθμός φύλλου 2. Αλήθεια, αριθμός φύλλου 3. Αλήθεια, αριθμός φύλλου 4. Αλήθεια, αρι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AL0000.00.F001901
Φάκελος #1901  [1901]
Περιεχόμενα: Αλήθεια, αριθμός φύλλου 13. Αλήθεια, αριθμός φύλλου 14. Αλήθεια, αριθμός φύλλου 16. Αλήθεια, αριθμός φύλλου 17. Αλήθεια,...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα