@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_AGON00
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1907 - 1910]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGON00.00.F001907
Φάκελος #1907  [1907]
Περιεχόμενα: Ο αγών, αριθμός φύλλου 1. Ο αγών, αριθμός φύλλου 2. Ο αγών, αριθμός φύλλου 4. Ο αγών, αριθμός φύλλου 6.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGON00.00.F001908
Φάκελος #1908  [1908]
Περιεχόμενα: Ο αγών, αριθμός φύλλου 7. Ο αγών, αριθμός φύλλου 8. Ο αγών, αριθμός φύλλου 10. Ο αγών, αριθμός φύλλου 11. Ο αγών, αριθμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGON00.00.F001909
Φάκελος #1909  [1909]
Περιεχόμενα: Ο αγών, αριθμός φύλλου 109. Ο αγών, αριθμός φύλλου 108. Ο αγών, αριθμός φύλλου 107. Ο αγών, αριθμός φύλλου 106. Ο αγών, ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGON00.00.F001910
Φάκελος #1910  [1909 - 1910]
Περιεχόμενα: Ο αγών, αριθμός φύλλου 110. Ο αγών, αριθμός φύλλου 111. Ο αγών, αριθμός φύλλου 113. Ο αγών, αριθμός φύλλου 114. Ο αγών, ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα