@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA005.01
Αρχείο Εθνικού Ταμείου (περιόδου Αγώνος)  [1822 - 1828]
Περιέχει λογαριασμούς, επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000001
Φάκελος #001 - Εθνικό Ταμείο  [1822 - 1823]
Λογαριασμοί και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000002
Φάκελος #002 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000003
Φάκελος #003 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Λογαριασμοί και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000004
Φάκελος #004 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Υπηρεσιακά έγγραφα και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000005
Φάκελος #005 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000006
Φάκελος #006 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000007
Φάκελος #007 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000008
Φάκελος #008 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000009
Φάκελος #009 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές, λογαριασμοί και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000010
Φάκελος #010 - Εθνικό Ταμείο  [1825 - 1826]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000011
Φάκελος #011 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000012
Φάκελος #012 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000013
Φάκελος #013 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Επιστολές και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000014
Φάκελος #014 - Εθνικό Ταμείο  [1825]
Λογαριασμοί και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000015
Φάκελος #015 - Εθνικό Ταμείο  [1825 - 1827]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000016
Φάκελος #016 - Εθνικό Ταμείο  [1825 - 1826]
Επιστολές, υπηρεσιακά έγγραφα και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000017
Φάκελος #017 - Εθνικό Ταμείο  [1826 - 1828]
Επιστολές, λογαριασμοί και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000018
Φάκελος #018 - Εθνικό Ταμείο  [1826]
Επιστολές και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000019
Φάκελος #019 - Εθνικό Ταμείο  [1826]
Υπηρεσιακά έγγραφα και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.01.F000020
Φάκελος #020 - Εθνικό Ταμείο  [1826]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα