@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA005.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Οικονομίας (περιόδου Αγώνος)  [1821 - 1827]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000001
Φάκελος #001 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000002
Φάκελος #002 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1822]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000003
Φάκελος #003 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1822]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000004
Φάκελος #004 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1822]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000005
Φάκελος #005 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1822]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000006
Φάκελος #006 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1822]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000007
Φάκελος #007 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1823]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000008
Φάκελος #008 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1823]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000009
Φάκελος #009 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1823]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000010
Φάκελος #010 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1823]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000011
Φάκελος #011 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1823]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000012
Φάκελος #012 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1823]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000013
Φάκελος #013 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000014
Φάκελος #014 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000015
Φάκελος #015 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1823 - 1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000016
Φάκελος #016 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000017
Φάκελος #017 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000018
Φάκελος #018 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824 - 1825]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000019
Φάκελος #019 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA005.00.F000020
Φάκελος #020 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Οικονομίας   [1824]
Περιέχει επιστολές, αναφορές, λογαριασμούς, αποφάσεις, διαταγές και διάφορα έγγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα