@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_AGO012
ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  [1852 - 1985]
Περιεχόμενα: Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων. Πρακτικά αποφάσεων αγωνιστών Νομού Χανίων Βιβλία Πρακτικών αποφάσεων Αγωνιστώ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000001
Φάκελος #001  [1878 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000002
Φάκελος #002  [1897 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις πιστοποιητικά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000004
Φάκελος #004  [1878 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000005
Φάκελος #005  [1896 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις πιστοποιητικά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000006
Φάκελος #006  [1897 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000007
Φάκελος #007  [1878 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000008
Φάκελος #008  [1896 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις πιστοποιητικά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000009
Φάκελος #009  [1896 - 1952]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. "Διαίνεξις Πρίκηπος Βε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000010
Φάκελος #010  [1868 - 1937]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000011
Φάκελος #011  [1878 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000012
Φάκελος #012  [1878 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000013
Φάκελος #013  [1878 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις πιστοποιητικά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000014
Φάκελος #014  [1897 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - Πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις - πιστοποιητι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000015
Φάκελος #015  [1868 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του νομού Χανίων προς την Επιτροπή Αγωνιστών. Αιτήσεις - πιστοποιητι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000016
Φάκελος #016  [1900 - 1908]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις πιστοποιητικά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000017
Φάκελος #017  [1900 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις πιστοποιητικά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000018
Φάκελος #018  [1900 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000019
Φάκελος #019  [1900 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Χανίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις πιστοποιητικά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000020
Φάκελος #020  [1878 - 1910]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών της Επαρχίας Σφακίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις αγωνιστών...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_AGO012.01.F000021
Φάκελος #021  [1900 - 1909]
Περιεχόμενα: Αιτήσεις - πιστοποιητικά αγωνιστών, χηρών - ορφανών του Νομού Σφακίων προς την Επιτροπή αγωνιστών. Αιτήσεις - πιστοποιητ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα