@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_ADM0DK
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  [1887 - 1893]
Περιεχόμενα: Πρακτικά συνεδριάσεων. Πρακτικά Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Ρεθύμνου. Πρακτικά συνεδριάσεως των Διοικητικών....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ADM0DK.13.F000001
Φάκελος #001  [1887]
Πρακτικά συνεδριάσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ADM0DK.13.F000002
Φάκελος #002  [1888]
Πρακτικά Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Ρεθύμνου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ADM0DK.13.F000003
Φάκελος #003  [1889]
Πρακτικά συνεδριάσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ADM0DK.13.F000004
Φάκελος #004  [1890 - 1892]
Πρακτικά συνεδριάσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ADM0DK.13.F000005
Φάκελος #005  [1893]
Πρακτικά συνεδριάσεως των Διοικητικών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ADM0DK.13.F000006
Φάκελος #006  [1892]
Πρακτικά συνεδριάσεων των Διοικητικών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_ADM0DK.13.F000007
Φάκελος #007  [1887 - 1889]
Πρακτικά συνεδριάσεων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα