@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAK
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAK_0MESOG
ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  [1891 - 1894]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_0MESOG.00.F001892
Φάκελος #1892  [1891 - 1892]
Περιεχόμενα: Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 1. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 2. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 3. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 4. Μεσό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_0MESOG.00.F001893
Φάκελος #1893  [1892 - 1893]
Περιεχόμενα: Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 52. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 102. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 53. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 54....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAK_0MESOG.00.F001894
Φάκελος #1894  [1893 - 1894]
Περιεχόμενα: Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 105. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 104. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 106. Μεσόγειος, αριθμός φύλλου 1...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα