@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA004.00
Αρχείο Γραμματείας των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος)  [1821 - 1828]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000001
Φάκελος #001 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1821 - 1822]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000002
Φάκελος #002 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1822]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000003
Φάκελος #003 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1822]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000004
Φάκελος #004 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1822]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000005
Φάκελος #005 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000006
Φάκελος #006 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000007
Φάκελος #007 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000008
Φάκελος #008 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000009
Φάκελος #009 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000010
Φάκελος #010 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000011
Φάκελος #011 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000012
Φάκελος #012 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000013
Φάκελος #013 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000014
Φάκελος #014 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000015
Φάκελος #015 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000016
Φάκελος #016 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000017
Φάκελος #017 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000018
Φάκελος #018 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000019
Φάκελος #019 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA004.00.F000020
Φάκελος #020 - Γραμματεία των Εσωτερικών  [1823]
Περιέχει επιστολές και διάφορα έγγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα