@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT020
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΜΠΙΩΝ  [1893 - 1913]
Περιεχόμενα: Περιέχει πωλητήρια, αφιερώσεις, χαριστήρια, ανανταλλαγές, δωρητήρια, δάνεια και μοιραστήρια. Περιέχει πωλητήρια, ανταλλα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT020.00.F001178
Φάκελος #1178  [1893-1907]
Περιέχει πωλητήρια, αφιερώσεις, χαριστήρια, ανανταλλαγές, δωρητήρια, δάνεια και μοιραστήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT020.00.F001179
Φάκελος #1179  [1907-1913]
Περιέχει πωλητήρια, ανταλλαγές και δάνεια.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα