@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT022
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  [1862 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει ομόλογα, αποδεικτικά, ενοικιαστήρια, επιτροπικά, πληρεξούσια, αναστατοχάρτια. Περιέχει ομόλογα, εξοφλητικά, επι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001147
Φάκελος #1147  [1891-1913]
Περιέχει ομόλογα, αποδεικτικά, ενοικιαστήρια, επιτροπικά, πληρεξούσια, αναστατοχάρτια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001148
Φάκελος #1148  [1862-1869]
Περιέχει ομόλογα, εξοφλητικά, επικύρωση υποθήκης, αναστατοχάρτια, επιτροπικά, υποσχετικά, παχτοχάρτια, νοικοχάρτια, αποδεικτικά, συμφωνητ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001149
Φάκελος #1149  [1869-1874]
Περιέχει ομόλογα, επιτροπικά, επιτροπικοκηδεμονικό, αποδεικτικά, αναφατοχάρτι, συμφωνητικά, νοικοχάρτια, εξοφλητικά, παχτοχάρτια, ακυρωτικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001150
Φάκελος #1150  [1874]
Περιέχει ομόλογα κυρίως, καθώς και εξοφλητικά, συμφωνητικά, επιτροπικά, υποσχετικά, αποδειχτικά, ακυρωτικά, αναστατοχάρτια (αντίγραφα).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001151
Φάκελος #1151  [1878-1883]
Περιέχει ομόλογα, αποδειχτικά, επιτροπικά, συμφωνητικά, πακτοχάρτια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001152
Φάκελος #1152  [1892-1897]
Περιέχει πωλητήρια, ομόλογα, δωρητήρια, μοιραστήρια, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001154
Φάκελος #1154  [1903-1909]
Περιέχει πωλητήρια, ομόλογα, ανταλλαγές, δωρητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001155
Φάκελος #1155  [1909-1913]
Περιέχει ομόλογα, πωλητήρια, ανταλλαγές, μοιραστήρια, συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001156
Φάκελος #1156  [1862-1869]
Περιέχει πωλητήρια, προικολαβές, διαθήκες, μοιραστήρια, ανταλλαγές, δωρητήρια, συμφωνητικά, εξοφλητήρια, υποσχετικά, προικοσύμφωνα, χαρισ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001157
Φάκελος #1157  [1869-1873]
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ανταλλαγές, δωρητήρια, εξοφλητήρια (αντίγραφα).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001158
Φάκελος #1158  [1873-1876]
Περιέχει πωλητήρια, ανταλλαγές, προικοσύμφωνα, διαθήκες, παραλαβές προικός, μοιραστήρια, δωρητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001159
Φάκελος #1159  [1880-1883]
Περιέχει πωλητήρια, προικοσύμφωνα, δωρητήρια, διαθήκες, μοιραστήρια, παραλαβές προικός, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001160
Φάκελος #1160  [1883-1886]
Περιέχει δωρητήρια, πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001161
Φάκελος #1161  [1886-1889]
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός, μοιραστήρια, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001162
Φάκελος #1162  [1889-1892]
Περιέχει πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, ανταλλαγές, μοιραστήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001163
Φάκελος #1163  [1895-1902]
Περιέχει προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός, διαθήκες, απόδειξη προικός.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001164
Φάκελος #1164  [1902-1908]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001165
Φάκελος #1165  [1908-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, εξοφλήσεις, υποσχετικά, συνυποσχετικό.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT022.00.F001166
Φάκελος #1166  [1912-1914]
Περιέχει διαθήκες, προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός, χαριστήρια, πληρεξούσια.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα