@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAE
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAE_NOT004
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ  [1834 - 1997]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000001
Φάκελος #001  [1926 - 1927]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ειδικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση συντάξεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Διανομή ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000002
Φάκελος #002  [1927 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο ακινήτων. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήρι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000003
Φάκελος #003  [1927 - 1930]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ειδικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000004
Φάκελος #004  [1928 - 1938]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δημόσια διαθήκη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000005
Φάκελος #005  [1928 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μισθωτήριο αγρού. Συμβολαιογραφική πράξη. Μισθωτήριο λειβαδίου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήρι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000006
Φάκελος #006  [1925 - 1929]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο εμφυτευτικού δικαιώματος επί εξωνήσει. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000007
Φάκελος #007  [1929 - 1930]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία κτηνών επί εξωνήσει. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Μισ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000008
Φάκελος #008  [1930]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συναίνεση εξαλείψεως υποθήκης. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγορ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000009
Φάκελος #009  [1929 - 1930]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση ταχυδρομικής επι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000010
Φάκελος #010  [1930]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανταλλαγή ακινήτων. Συμβολαιογραφική πράξη. Μισθωτήριο μαγα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000011
Φάκελος #011  [1921 - 1931]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Ειδικό πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000012
Φάκελος #012  [1931]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο και υποθήκη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία πρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000013
Φάκελος #013  [1931]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία ακινήτου. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000014
Φάκελος #014  [1928 - 1932]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία γάλακτος. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000015
Φάκελος #015  [1927 - 1932]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.Εξόφληση εντόκης ομολογίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπω...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000016
Φάκελος #016  [1930 - 1932]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοαρπωλησία γάλακτος. Συμβολαιογραφική πράξη. Διανομή κληρονομίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Μερι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000017
Φάκελος #017  [1930 - 1933]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Κατάθεση γραμματίου. Συμβολαιογραφική πράξη.Παρακαταθήκη. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία γ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000018
Φάκελος #018  [1932 - 1933]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Σύμβαση ενεχύρου. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγοραπωλησία γάλακτος. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000019
Φάκελος #019  [1933 - 1939]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη.Αγοραπωλησία προβάτων. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση προκαταβολής γάλακτος. Συμβολαιογραφική π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAE_NOT004.01.F000020
Φάκελος #020  [1933]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση συμβολαίου και τόκων. Συμβολαιογραφική πράξη. Αγ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα