@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT001
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ  [1832 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, δωρητήρια και συμφωνητικά. Περιέχει πωλητήρια, χαριστήρια, ανταλλαγές, μοιραστήρια, διαθήκες και...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001044
Φάκελος #1044  [1832-1849]
Περιέχει αγοραπωλησίες, δωρητήρια και συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001046
Φάκελος #1046  [1848-1880]
Περιέχει πωλητήρια, χαριστήρια, ανταλλαγές, μοιραστήρια, διαθήκες και συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001047
Φάκελος #1047  [1862-1863]
Περιέχει χαριστήρια, συμφωνητικά, αγορές και διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001048
Φάκελος #1048  [1880-1889]
Περιέχει αγοραπωλησίες, διαθήκες, ανταλλαγές, χαριστήρια, μοιραστήρια, προικοσύμφωνα, συμβιβαστικά, εξοφλητήρια και παραλαβές κληρονομιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001049
Φάκελος #1049  [1889-1892]
Περιέχει αγοραπωλησίες, χαριστήρια, εξοφλητικά και ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001050
Φάκελος #1050  [1889-1897]
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001051
Φάκελος #1051  [1892-1909]
Περιέχει αγοραπωλησίες, μοιραστήρια, δωρητήρια και ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001053
Φάκελος #1053  [1897-1914]
Περιέχει διαθήκες και προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001054
Φάκελος #1054  [1909-1913]
Περιέχει παραχωρήσεις, αγορές, δωρητήρια και μεταβιβάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001055
Φάκελος #1055  [1910-1913]
Περιέχει ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT001.00.F001057
Φάκελος #1057  [1870-1910]
Περιέχει ομόλογα και ενυπόθηκα δάνεια.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα