@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT021
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΜΠΟΥ  [1867 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αντίγραφα διαθηκών. Περιέχει ομόλογα, επιτροπικά έγγραφα, διανομές, συμφωνητικά. Περιέχει ένα προικοσύμφωνο και...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000933
Φάκελος #933  [1867-1878]
Περιέχει αντίγραφα διαθηκών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000934
Φάκελος #934  [1867-1880]
Περιέχει ομόλογα, επιτροπικά έγγραφα, διανομές, συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000936
Φάκελος #936  [1867-1886]
Περιέχει ένα προικοσύμφωνο και διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000937
Φάκελος #937  [1878-1887]
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000938
Φάκελος #938  [1881-1913]
Περιέχει εκχωρητήρια, εξοφλητήρια, πληρεξούσια, διανεμητήρια, πιστοποιητικά, παραχωρητήρια, συμβιβάσεις, δωρητήρια, υποσχετικά, ανταλλαγέ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000939
Φάκελος #939  [1882-1901]
Περιέχει ομόλογα των κατοίκων του Κάμπου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000940
Φάκελος #940  [1886-1912]
Περιέχει διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000941
Φάκελος #941  [1887-1896]
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000942
Φάκελος #942  [1895-1903]
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000943
Φάκελος #943  [1901-1912]
Περιέχει ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000944
Φάκελος #944  [1903-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT021.00.F000945
Φάκελος #945  [1912-1914]
Περιέχει διαθήκες.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα