@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT016
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΖΥΦΙΑ  [1860 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά-ομόλογα, δάνεια. Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες. Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT016.00.F000925
Φάκελος #925  [1860-1911]
Περιέχει αγοραπωλησίες, συμφωνητικά-ομόλογα, δάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT016.00.F000928
Φάκελος #928  [1892-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT016.00.F000929
Φάκελος #929  [1900-1902]
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, ανταλλαγές, διανομές και ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT016.00.F000930
Φάκελος #930  [1904-1913]
Περιέχει αγορές, δωρητήρια, μεταβιβάσεις, ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT016.00.F000931
Φάκελος #931  [1904-1913]
Περιέχει ομόλογα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα