@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT011
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΦΝΩΝΟΣ  [1862 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, πωλητήρια και υποθηκοδάνεια. Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, διανομές, συμφωνητικά και ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000913
Φάκελος #913  [1862-1878]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, πωλητήρια και υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000914
Φάκελος #914  [1865-1907]
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, διανομές, συμφωνητικά και ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000915
Φάκελος #915  [1866-1884]
Περιέχει μοιρασοχάρτια, υποθηκοδάνεια, διανομές και ανταλλαγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000916
Φάκελος #916  [1874-1905]
Περιέχει πωλητήρια και ενοικιαστήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000917
Φάκελος #917  [1882-1900]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες και διανομές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000918
Φάκελος #918  [1893-1908]
Περιέχει πωλητήρια, διανομές και δωρητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000919
Φάκελος #919  [1900-1908]
Περιέχει προικοδοτήρια,διαθήκες, δωρητήρια, συμφωνητικά και προικοσύμφωνα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000920
Φάκελος #920  [1905-1913]
Περιέχει ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000921
Φάκελος #921  [1908-1913]
Περιέχει προικοσύμφωνα, δωρητήρια και συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000922
Φάκελος #922  [1908-1913]
Περιέχει ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000923
Φάκελος #923  [1908-1913]
Περιέχει πωλητήρια και διανομές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT011.00.F000924
Φάκελος #924  [1908-1914]
Περιέχει διαθήκες και εξοφλητικά.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα