@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT005
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ  [1831 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει διαθήκες, συμφωνητικά, προικοσύμφωνα, εξοφληστικά, μοιραστήρια και εμβατίκια. Περιέχει προικοσύμφωνα, διανομές,...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000903
Φάκελος #903  [1831-1883]
Περιέχει διαθήκες, συμφωνητικά, προικοσύμφωνα, εξοφληστικά, μοιραστήρια και εμβατίκια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000904
Φάκελος #904  [1832-1888]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διανομές, πωλητήρια, συμφωνητικά και εξοφλήσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000907
Φάκελος #907  [1874-1892]
Περιέχει πωλητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000908
Φάκελος #908  [1882-1909]
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000909
Φάκελος #909  [1892-1908]
Περιέχει πωλητήρια, δωρητήρια, μοιρασοχάρτια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000910
Φάκελος #910  [1892-1913]
Περιέχει ομόλογα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000911
Φάκελος #911  [1908-1913]
Περιέχει μεταβιβάσεις, πωλητήρια, δωρητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT005.00.F000912
Φάκελος #912  [1909-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα και διαθήκες.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα