@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CHI
Αρχεία Ν. Χίου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CHI_NOT023
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΡΥΩΝ  [1863 - 1914]
Περιεχόμενα: Περιέχει εξοφλήσεις, συμφωνητικά, πακτωτικά. Περιέχει διαθήκες, πωλητήρια, προικοσύμφωνα και δωρήτηρια. Περιέχει υποθηκο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000889
Φάκελος #889  [1894-1914]
Περιέχει εξοφλήσεις, συμφωνητικά, πακτωτικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000893
Φάκελος #893  [1863-1880]
Περιέχει διαθήκες, πωλητήρια, προικοσύμφωνα και δωρήτηρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000894
Φάκελος #894  [1863-1883]
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000895
Φάκελος #895  [1863-1894]
Περιέχει διανομές, πακτωτικά, συμφωνητικά.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000896
Φάκελος #896  [1880-1896]
Περιέχει πωλητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000897
Φάκελος #897  [1881-1899]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, δωρητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000898
Φάκελος #898  [1884-1914]
Περιέχει υποθηκοδάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000900
Φάκελος #900  [1895-1913]
Περιέχει πωλητήρια και δωρητήρια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000901
Φάκελος #901  [1899-1909]
Περιέχει διαθήκες προικοσύμφωνα, παραλαβές προικός και εξοφλητικό έγγραφο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CHI_NOT023.00.F000902
Φάκελος #902  [1909-1914]
Περιέχει προικοσύμφωνα, διαθήκες, προικοδωρητήρια.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα