@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ACH
Αρχεία Ν. Αχαΐας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ACH_JUS027
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ  [1835 - 1882]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 238. Αποφάσεις 1 - 210. Αποφάσεις 1 - 165. Αποφάσεις 1 - 203. Αποφάσεις 1 - 66. Αποφάσεις 1 - 211. Αποφάσε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000001
Φάκελος #001  [1835 - 1836]
Αποφάσεις 1 - 238.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000002
Φάκελος #002  [1837]
Αποφάσεις 1 - 210.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000003
Φάκελος #003  [1839 - 1840]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 109. Αποφάσεις 1 - 155.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000004
Φάκελος #004  [1841]
Αποφάσεις 1 - 165.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000006
Φάκελος #006  [1843]
Αποφάσεις 1 - 203.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000007
Φάκελος #007  [1844]
Αποφάσεις 1 - 66.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000008
Φάκελος #008  [1845 - 1846]
Περιεχόμενα: Αποφάσεις 1 - 174. Αποφάσεις 1 - 131.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000009
Φάκελος #009  [1847]
Αποφάσεις 1 - 211.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000010
Φάκελος #010  [1848]
Αποφάσεις 1 - 222.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000011
Φάκελος #011  [1848]
Αποφάσεις 223 - 457.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000012
Φάκελος #012  [1849]
Αποφάσεις 1 - 270.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000013
Φάκελος #013  [1849]
Αποφάσεις 271 - 555.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000014
Φάκελος #014  [1850]
Αποφάσεις 1 - 234.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000015
Φάκελος #015  [1850]
Αποφάσεις 235 - 442.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000016
Φάκελος #016  [1851]
Αποφάσεις 1 - 370.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000017
Φάκελος #017  [1851]
Αποφάσεις 371 - 678.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000018
Φάκελος #018  [1852]
Αποφάσεις 1 - 338.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000019
Φάκελος #019  [1852]
Αποφάσεις 339 - 671.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000020
Φάκελος #020  [1853]
Αποφάσεις 1 - 379.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ACH_JUS027.01.F000021
Φάκελος #021  [1853]
Αποφάσεις 380 - 742.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...7   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα